On parle de lui....

ARTICLE DU MAGAZINE SANTE REVUE DE DECEMBRE 2021

ARTICLE SANTE REVUE DECEMBRE 2021

Article paru dans le magazine GALA du jeudi 11 avril 2019

ARTICLE PARU DANS LE MAGAZINE GALA DU 17 OCTOBRE 2019

CONFERENCE SUR LES RÊVES DU 17 NOVEMBRE 2019

PARUTION MAGAZINE TURC "POZITIF" - Août 2018

POZITIF - Août 2018 - Article Paul de Combourg
Pozitif Magazine août 2018

PARUTION MAGAZINE TURC "POZITIF" - Août 2018

ARTICLE MAGAZINE TURC POSITIF
Pozitif Magazine août 2018

TESTIMONIAL

25 juin, 12:10 · K?nal?ada, Istanbul (province), Turquie · 

Paul de Comburg standart cümlelere s??d?r?lamayacak kadar s?rad??? bir varl?k. Onun bilgi alan?na bir kez girdi?inizde art?k sizin için a?z?ndan ç?karaca?? her kelimeye dikkat kesilmelisiniz. Çünkü onlar farkl? bir boyutun sözcükleri...o sadece bir ?ifac? de?il. Medyumik ba?lant?ya geçme güdüsü var ve bunu ço?u zaman istemsiz yap?yor. Bir anda size (asl?nda varl?k alan?n?za) bakarken yakal?yorsunuz. Bo? bak??lar? sizi yak?ndan ilgilendiren bi?eylere tak?l?yor. Orada gördü?ü sizin tam da ihtiyac?n?z olan ?ey. Ve ?ifalanmaya haz?rs?n?z. Çok az konu?uyor...biraz içine kapan?k dediklerimizden...
anlatt???m hikayemle ilgili toplam 5 kelime etti...ve beni çook ?a??rtt?...bir taraftan dü?meden ötürü ciddi biçimde incinen kas?m? onar?yordu...Ad?m bile atam?yorken basamaklar? iki?er inmeye ç?kmaya ba?lad?m. Ne yapt?? Nas?l bir yol izledi bilmiyorum. Bence kendi de bilmiyor...Bildi?im ?u ki; O, ezberlenmi? bir tak?m sözler ve ad? konmu? tekniklere ihtiyaç duyan biri de?il...sadece ?ifa vermek için do?mu? gibi...böyle biriyle tan??mak da varm?? hayatta... Merci beaucoup Paul.

Parution d'un article dans le magasine MCV de Claude Alexis, juillet 2018

MAGAZINE MCV CLAUDE ALEXIS JUILLET 2018

Texte paru dans le magazine MCV de Claude Alexis de juillet 2018

Cliquer ci-dessous pour lire le fichier PDF :

Texte de l'article paru dans le magazine MCV de Claude Alexis du mois de juillet 2018Texte de l'article paru dans le magazine MCV de Claude Alexis du mois de juillet 2018 (5.04 Mo)